Beleidsplan en Begroting

Doelstelling Stichting Kerktoren Pietersbierum

De doelstelling van de stichting is het in stand houden van de toren van de voormalige kerk van Pietersbierum. De toren heeft een zeer gezichtsbepalende uitstraling van het dorp en dient als monument behouden te blijven.

De stichting richt zich op het genereren van financiële middelen om het torengebouw te restaureren en te onderhouden en zorg te dragen voor jaarlijkse terugkerende kosten van verzekeringen en eventuele kosten voor het openstellen van de toren aan het publiek tijdens speciale evenementen.

Naast fondsenwerving voor bovenstaande doelen wil de stichting meedoen aan jaarlijkse activiteiten die worden georganiseerd door derden, zoals rommel­/boekenmarkten die in het dorp worden gehouden, deelname aan monumentendag en kerkenpad, enz..

Samenwerking met de eigenaar van het kerkgebouw is van het grootste belang (kerk en toren zijn immers met elkaar verbonden) en is voor beide partijen voordelig. Het kerkgebouw is thans in gebruik als kunstatelier.

Specifiek wordt er gedacht aan de volgende activiteiten:

 • Voorjaar en najaar concerten in kerkgebouw;
 • Vergaderingen buurtvereniging i.s.m met kerkgebouw;
 • Rommelmarkten, etc….;
 • Openstelling voor kunstroute; exposities van kunstwerken;
 • Openstelling kerkelijke gebouwen, monumentendag;
 • Openstelling Bezichtigingen van Kerktoren op afspraak;
 • Vlaggen met feestdagen;
 • Deelname aan project van het Oerol festival in het kader van “Sense of Place” , werken op de scheidslijn van cultuur en natuur in het Wadengebied (nog nader in te vullen);  zie ook http://oerol.nl/sense-of-place/sense-of-place/
 • Deelname aan programma in Friesland t.b.v. (Leeuwarden) culturele hoofdstad 2018 (onder de Toren, nog nader in te vullen); zie ook http://www.2018.nl/nl/projecten

 

Het vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting moet in eerste instantie besteed worden aan hoognodige restauratie van de toren en het uurwerk, en aan jaarlijkse dekking van opstal verzekeringen.

De stand van zaken, december 2016:

 Toegekende Rijkssubsidie € 6.855,00 over 6 jaar verdeeld t/m 2019

 Dekkingsplan Restauratie Kerktoren Pietersbierum

 Begroting totale kosten t.b.v. provincie Fryslân, incl. REC            € 257.535,21

 Geldelijke Toezeggingen van Fondsen:

 • Toegekende provinciale subsidie                                                149.469,00
 • Meindersma-Sybenga Stichting                                                      7.500,00
 • Van Heloma Stichting                                                                      1.000,00
 • Stichting Bouw en Cultuurfonds                                                      2.500,00
 • Stichting tot Behoud van Monumenten -  in de gemeente Franekeradeel                                                                                7.500,00
 • Dinamo Fonds                                                                                 1.000,00
 • Stichting Juckema-Siderius fonds                                                    5.000,00

 

Toegezegde Inkomsten Totaal                                               € 173.969,00

 Dekkings tekort                                                                        € 83.566,21

 

 

Restauratie in zicht !

Wordt dit het aanblik van onze kerktoren binnen afzienbare tijd ?

Overzicht_van_de_kerktoren_in_de_steigers_-_Westmaas_-_20411287_-_RCE

De Stichting tot Behoud Kerktoren Pietersbierum heeft na jaren van aanvragen om mee te draaien in de subsidietoekenning eindelijk een positieve reactie gekregen. Er is een subsidie door de provincie Friesland toegekend van 60% van de restauratiekosten.

Hier zijn we uiteraard zeer blij mee en we gaan met hernieuwde energie verder om de resterende 40% binnen te krijgen.

Iedereen die onze toren een goed hart toedraagt kan gerust donateur worden of een eenmalige bijdrage geven. Alles is uiteraard van harte welkom!

Concert !

NIEUWS ! 

Op zondag 1 juni 2014 wordt er een benefietconcert georganiseerd door het saxofoon kwartet ‘Quatre Forte’. Aanvang 16.00 uur, Alle opbrengsten komen ten goede aan de Stichting.

images

image: quiz.woldolala.nl

Het programma omvat oa de volgende prachtige stukken:

Arrival of the queen of Sheba – G.F. Haendel (arr. Erik Hoek)
Tango Virtuoso – Thierry Escaich
Chant d’amour uit Trois Pièces – I. Albeniz (arr. Marcel Mule)
Adagio opus 11 – Samuel Barber (arr. J van der Linden)
When I’m sixty four – John Lennon & Paul Mc Cartney (arr. Ramon Ricker)
The entertainer – Scott Joplin (arr. James ‘Red’ McLeod)
Danza Pastorale (uit ’lente’ van  Le Quattro Stagioni) - Antonio Vivaldi (arr. Erik Hoek)
Premier Quatuor – deel 1 – Jean Baptiste Singelée (Rec. Jean Marie Londeix)
Hornpipe from Watermusic – G.F. Haendel (arr. J van der Linden)

Een kans die je niet mag missen natuurlijk!

Flyer concert juni KTPb als foto

 

Marathon, een halve dan…

(Halve) marathon voor de kerktoren…hardloop cartoon

Oud Pietersbierumer Jasper Zijlstra, Maaike Groot en Geiske Zijlstra zullen zaterdag 21 september meedoen aan de halve marathon van Katwijk aan Zee om geld in te zamelen voor de Stichting. Jasper rent mee in de 21 kilometer en Maaike en Geiske doen elk 10 kilometer hun uiterste best. Een gedeelde Marathon dus!

U kunt deze sponsorloop steunen door bijvoorbeeld een kwartje per kilometer te doneren op rek nr. 580236633 tnv J.Zijlstra, en ovv Sponsorloop Kerktoren. Het totaal bijeen gerende bedrag zal worden overgemaakt naar de Stichting voor Behoud van de Kerktoren.

Het is gelukt!

De (halve) marathon is gelopen! Een mooie dag, een redelijk zwaar parcours door de duinen van Katwijk en terug over het strand. Met pijnlijke gewrichten maar met een voldaan gevoel zijn Maaike, Geiske en Jasper gefinisht in persoonlijke records. Waarschijnlijk hebben de gulle bijdrages van vele sponsors er toe bijgedragen dat ze vleugels kregen!

Een prachtig bedrag van 557 Euro is bijgedragen aan deze sponsorloop voor het behoud van de kerktoren.

Hieronder wat foto’s:

Maaike 10 km Katwijk 2013 DSCN3199 DSCN3195 DSCN3194 DSCN3190 DSCN3186