Restauratie begonnen

Restauratie is begonnen!

Eindelijk is het zover! Begin oktober is met de restauratie van de toren begonnen. Als eerste zijn de oude voegen verwijderd; deze worden vernieuwd, evenals stenen die niet meer goed zijn. Muurankers die verroest zijn worden vernieuwd en zo ook balken die ingerot zijn. De leidekkers vervangen de gebroken leien, de haan van de toren is verwijderd voor onderhoud en een verfbeurd. Het uurwerk met de wijzers en wijzerplaten is verwijderd voor een grondige restauratie.

De algehele restauratie is in handen van bouwbedrijf  Vallinga de Jong uit Bolsward. Het uurwerk wordt gerestaureerd door restauratiebedrijf Vellema uit Hallum. Het algehele toezicht op de restauratie is in handen van de heer W. de Graaf uit Engwierum. Het is de bedoeling dat de restauratie eind december wordt afgerond.

De stichtingen en fondsen die tot nu toe een bijdrage hebben geleverd zijn:

  • Provincie Friesland;
  • Meindersma-Sybenga stichting;
  • Stichting Fonds Nij-Bethanië;
  • Van Heloma stichting;
  • Stichting Bouw en Cultuurfonds;
  • Stichting tot Behoud van Monumenten in de Gemeente Franekeradeel;
  • Dinamofonds;
  • Prins Bernhard Cultuurfonds;
  • Stichting Juckema –Siderius fonds;

Wij bedanken natuurlijk alle instellingen, fondsen, provincie, gemeente en particulieren voor hun bijdrage. Er zijn nog een paar fondsen waarvan we hopen dat die nu ook bij zullen springen om de begroting helemaal rond te krijgen. Pietersbierum zal weer voor lange tijd dat bijzondere dorpsaanzicht kunnen behouden met die karakteristieke spitse toren.

Namens de Stichting tot Behoud van de Kerktoren Pietersbierum,

G. J. Zijlstra

IMG_2542 IMG_2541 IMG_2536 IMG_2535 IMG_2534 IMG_2533 IMG_2531 IMG_2521