Contact

Stichting tot Behoud Kerktoren Pietersbierum

van Hottingawei 17
8856 BX Pietersbierum
KvK nummer:  01143962

U kunt zich aanmelden als vriend van de kerktoren van Pietersbierum. De donatie bedraagt minimaal € 20,- per jaar, of u kunt een eenmalige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 65 RABO 0104258462  t.n.v. Stichting Behoud Kerktoren Pietersbierum, o.v.v. uw adres en/of emailadres.

U kunt een email sturen naar info@kerktoren-pietersbierum.nl  voor vragen, suggesties en opmerkingen ten behoeve van de restauratie en behoud van de kerktoren en kerk in Pietersbierum. We hopen dat u dit initiatief van harte zult ondersteunen om het karakteristieke dorpsgezicht te bewaren en om het kerkgebouw een functie in de dorpsgemeenschap te laten behouden.

Met vriendelijke groet,
Het Stichtingsbestuur.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Dhr. P Kingma

Hoarnestreek 11
8856 RV Pietersbierum
Tel.: 06-51365306

Secretaris

Mw. K. Bosma-Zijlstra

Van Hottingawei 17
8856 BX  Pietersbierum
Tel.: 0517-591000

Penningmeester

Dhr. G. Zijlstra

Hoarnestreek 3
8856 RV Pietersbierum
Tel.: 0517- 591086