Contact

Stichting tot Behoud Kerktoren Pietersbierum

per adres:   van Hottingawei 17
8856 BX Pietersbierum

telefoon: 0517-591000

KvK nummer:  01143962;  RSIN nummer: 820342956

U kunt zich aanmelden als vriend van de kerktoren van Pietersbierum. De donatie bedraagt minimaal €20,- per jaar, of u kunt een eenmalige bijdrage overmaken. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL 65 RABO 0104258462  t.n.v. Stichting Behoud Kerktoren Pietersbierum, o.v.v. uw adres en/of email-adres.

U kunt ook een email sturen naar info@kerktoren-pietersbierum.nl  voor vragen, suggesties en opmerkingen ten behoeve van de restauratie en behoud van de kerktoren en kerk in Pietersbierum. We hopen dat u dit initiatief van harte zult ondersteunen om het karakteristieke dorpsgezicht te bewaren en om het kerkgebouw een functie in de dorpsgemeenschap te laten behouden.

Met vriendelijke groet,

Het Stichtingsbestuur.