Restauratie en Onderhoud

De bewoners van Pietersbierum wisten in 2008 de klok te redden voor het dorp en besloten in 2010 om een stichting in het leven te roepen die de kerktoren voor verder verval zou moeten behoeden.

Met behulp van een aantal donaties en steun van de gemeente Franekeradeel wist de stichting de reeds toegebrachte schade provisorisch te herstellen maar staat nu voor de taak om de kerktoren te restaureren.

Het is duidelijk dat door jarenlang achterstallig onderhoud de toren zich in zeer slechte staat bevindt. De buitenkant moet opnieuw gevoegd en geschilderd worden, en binnen moet veel houtwerk vernieuwd worden. Bovendien is de klokkestoel niet meer in staat om de zware klok te dragen. Het uurwerk moet schoongemaakt en gerestaureerd worden om de wijzers weer rond te kunnen laten gaan. Het moge duidelijk zijn dat hiervoor een behoorlijk budget voor nodig is.

Daarnaast is er steun nodig om de jaarlijkse vaste kosten van verzekeringen (brand en stormschade) te dekken en kleine reparaties mogelijk te maken.

Op deze pagina ziet u een aantal foto’s van de huidige staat van onderhoud.

DSC_2371 DSC_2392 DSC_2385 DSC_2379 DSC_2380