Over ons

 WELKOM

Dit is de website van de Stichting tot Behoud van de Kerktoren van Pietersbierum. We hopen dat u het leuk vindt om wat meer te weten over deze zeer karakteristieke toren en dat u ons zult steunen in het behoud ervan!

1721-Pietersbierum-JS-s

Aarzel niet om contact op te nemen als u meer wilt weten of eens een bezoekje aan de toren en kerk wilt brengen. Hopelijk tot ziens in Pietersbierum.

Een korte introductie

De Stichting tot behoud Kerktoren Pietersbierum werd in 2010 opgericht om ervoor te zorgen dat de oude klok niet zou worden verkocht en dat de toren van het monumentale kerkgebouw zou kunnen blijven bestaan. De kerktoren van Pietersbierum is zeer karakteristiek voor het dorp Pietersbierum.

De kerk is nu eigendom van en in gebruik als atelier van de kunstschilder Klaas Werumeus Buning die er mee instemde om de toren voor een symbolisch bedrag aan de Stichting te verkopen. Net op tijd wist te Stichting zo te voorkomen dat de klok weggehaald zou worden door de al weggebroken galmgaten. Met behulp van de gemeente Franekeradeel zijn de galmgaten inmiddels weer hersteld maar voor verdere restauratie en onderhoud van de toren met zijn klok en prachtig uurwerk is de Stichting aangewezen op andere financiële middelen.

DSC_2369

Het doel van de Stichting tot behoud van de Kerktoren Pietersbierum is dan ook duidelijk:

Doelstelling Stichting Kerktoren Pietersbierum

De doelstelling van de stichting is het in ere herstellen en volledig restaureren en onderhouden van de kerktoren van de voormalige kerk van Pietersbierum. De toren heeft een zeer gezichtsbepalende uitstraling van het dorp en dient als monument behouden te blijven.

De stichting richt zich op het genereren van financiële middelen om het torengebouw te restaureren en te onderhouden en zorg te dragen voor jaarlijkse terugkerende kosten van verzekeringen en eventuele kosten voor het openstellen van de toren aan het publiek tijdens speciale evenementen.

Naast fondsenwerving voor bovenstaande doelen wil de stichting meedoen aan jaarlijkse activiteiten die worden georganiseerd door derden, zoals rommel­/boekenmarkten die in het dorp worden gehouden, deelname aan monumentendag en kerkenpad, enz..

Samenwerking met de eigenaar van het kerkgebouw is van het grootste belang (kerk en toren zijn immers met elkaar verbonden) en is voor beide partijen voordelig. Het kerkgebouw is thans in gebruik als kunstatelier.

Specifiek wordt er gedacht aan de volgende activiteiten:

 • Voorjaar en najaar concerten in kerkgebouw;
 • Vergaderingen buurtvereniging i.s.m met kerkgebouw;
 • Rommelmarkten, etc….;
 • Openstelling voor kunstroute; exposities van kunstwerken;
 • Openstelling kerkelijke gebouwen, monumentendag;
 • Openstelling Bezichtigingen van Kerktoren op afspraak;
 • Vlaggen met feestdagen;
 • Deelname aan project van het Oerol festival in het kader van “Sense of Place” , werken op de scheidslijn van cultuur en natuur in het Wadengebied (nog nader in te vullen);  zie ook http://oerol.nl/sense-of-place/sense-of-place/
 • Deelname aan programma in Friesland t.b.v. (Leeuwarden) culturele hoofdstad 2018 (onder de Toren, nog nader in te vullen); zie ook http://www.2018.nl/nl/projecten

Het vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting moet in eerste instantie besteed worden aan hoognodige restauratie van de toren en het uurwerk, en aan jaarlijkse dekking van opstal verzekeringen.

De stand van zaken, december 2016:

 Toegekende Rijkssubsidie € 6.855,00 over 6 jaar verdeeld t/m 2019

 Dekkingsplan Restauratie Kerktoren Pietersbierum

 Begroting totale kosten t.b.v. provincie Fryslân, incl. REC            € 257.535,21

 Geldelijke Toezeggingen van Fondsen:

 • Toegekende provinciale subsidie                                                149.469,00
 • Meindersma-Sybenga Stichting                                                      7.500,00
 • Van Heloma Stichting                                                                      1.000,00
 • Stichting Bouw en Cultuurfonds                                                      2.500,00
 • Stichting tot Behoud van Monumenten –  in de gemeente Franekeradeel                                                                                7.500,00
 • Dinamo Fonds                                                                                 1.000,00
 • Stichting Juckema-Siderius fonds                                                    5.000,00

 Toegezegde Inkomsten Totaal                                               € 173.969,00

 Dekkings tekort   (december 2016)                                       € 83.566,21