De Stichting

 WELKOM

We hopen dat u het leuk vindt om wat meer te weten over deze zeer karakteristieke toren en dat u ons zult steunen in het behoud ervan!

Een korte introductie

De Stichting tot behoud Kerktoren Pietersbierum werd in 2010 opgericht om ervoor te zorgen dat de oude klok niet zou worden verkocht en dat de toren van het monumentale kerkgebouw zou kunnen blijven bestaan. De kerktoren van Pietersbierum is zeer karakteristiek voor het dorp Pietersbierum.

De kerk is nu eigendom van en in gebruik als atelier van de kunstschilder Klaas Werumeus Buning die er mee instemde om de toren voor een symbolisch bedrag aan de Stichting te verkopen. Net op tijd wist te Stichting zo te voorkomen dat de klok weggehaald zou worden door de al weggebroken galmgaten. Met behulp van de gemeente Franekeradeel zijn de galmgaten inmiddels weer hersteld maar voor verdere restauratie en onderhoud van de toren met zijn klok en prachtig uurwerk is de Stichting aangewezen op andere financiële middelen.

DSC_2369

De toren heeft een zeer gezichtsbepalende uitstraling van het dorp en dient als monument behouden te blijven.

BELEIDSPLAN 2022 – 2027

1. Doel van de Stichting

De stichting tot behoud Kerktoren Pietersbierum heeft als doel:

 • het totale behoud van de kerktoren van Pietersbierum, inclusief uurwerk en klok;
 • het verrichten van alle verdere handelingen , die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Werkzaamheden van de Stichting

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van financiële middelen voor het onderhouden en restaureren van de kerktoren Pietersbierum, inclusief uurwerk en klok. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Naast fondsenwerving voor bovenstaande doelen wil de stichting meedoen aan jaarlijkse activiteiten die worden georganiseerd door derden, zoals rommel­/boekenmarkten die in het dorp worden gehouden, deelname aan monumentendag en kerkenpad, enz..

Samenwerking met de eigenaar van het kerkgebouw is van het grootste belang, kerk en toren zijn immers bouwkundig met elkaar verbonden. Het kerkgebouw is thans in gebruik als kunstatelier.

Specifiek wordt er gedacht aan de volgende activiteiten:

 • Voorjaar en najaar concerten in kerkgebouw;
 • Vergaderingen buurtvereniging i.s.m met kerkgebouw;
 • Rommelmarkten, etc….;
 • Openstelling voor kunstroute; exposities van kunstwerken;
 • Openstelling kerkelijke gebouwen, monumentendag;
 • Openstelling Bezichtigingen van Kerktoren op afspraak;
 • Vlaggen met feestdagen;

3. Organisatiestructuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

 • De heer P. Kingma (voorzitter)
 • Mevrouw K. Bosma – Zijlstra (secretaris)
 • De heer G. Zijlstra (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij kunnen hooguit onkosten declareren op basis van bewijsdocumenten.

Er zijn geen directieleden of medewerkers in dienst.

De contactgegevens van de stichting zijn:

KVK nummer: 01143962

RSIN: 820342956

4. Financiering

Het bestuur van de stichting besteedt de geldelijke middelen conform het doel van de stichting: het onderhouden en restaureren van de kerktoren Pietersbierum, inclusief uurwerk en klok. De stichting kan hiervoor een reservering maken voor onderhoudskosten in toekomstige jaren.

5. Vermogensbeheer

De stichting beheert haar geldvermogen zorgvuldig, dus niet in beleggingen maar via een spaarrekening.

Het vermogen van de stichting bedroeg op 1 juni 2022:  €8,000.-