Opnieuw in gebruik

Na bijna 35 jaar stilte luidt de kerkklok van Pietersbierum sinds een aantal weken weer. De restauratie is nu op een kleinigheid na voltooid en alles is weer “bij de tijd”. De grond rondom de toren is in eigen beheer bijgewerkt en ingezaaid.

Op zaterdag 2 juni om 15.00 uur zal de toren officieel in gebruik worden genomen door de inwoners en oud-inwoners van Pietersbierum, en allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de restauratie. De opening met klokgelui zal worden verricht door dhr. Gerlof Zijlstra wiens moeder (mevr G.A. Zijlstra-Wit) indertijd veel voor de kerk in Pietersbierum heeft betekend.

Tot slot een woord van dank aan iedereen die ons de afgelopen 10 jaar heeft gesteund, zowel in woord als in gebaar (en natuurlijk ook financieel).

Het stichtingsbestuur:

Dhr. P. Kingma (voorzitter)
Mevr. K. Bosma (secretaris)
Dhr. G. Zijlstra (penningmeester)

Kerkklok inwijding - uitnodiging