Opening gerestaureerde kerktoren

Restauratie voltooid!
Zaterdag 2 juni 2018  werd de gerestaureerde kerktoren, inclusief klok en uurwerk, officieel in gebruik genomen. In het schip van de kerk, nu atelier en expositieruimte van kunstschilder Klaas Werumeus Buning, werden de gasten ontvangen. Onder de ongeveer 75 aanwezigen waren veel dorpsbewoners en oud-inwoners van Pietersbierum. Een van hen, de 95-jarige mevrouw T. van de Stadt-Zijlstra, nu woonachtig in Wassenaar vertelde dat ze in 1954 in deze kerk getrouwd is. Ook aanwezig waren subsidieverstrekkers en particulieren die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze restauratie.

Na het openingswoord van de voorzitter, de heer P. Kingma, ging de heer G. Zijlstra samen met mevrouw Van de Stadt-Zijlstra de torendeur officieel openen en de klok luiden. Het geluid van de klok klonk na 35 jaar hartverwarmend over het dorp. Daarna was er nog een samenkomst in het schip van de kerk onder het genot van een hapje en een drankje. Mevrouw Haarsma (wethouder van de gemeente) sprak haar waardering uit over de vasthoudendheid van de stichting om na 10 jaar tot dit resultaat te komen. “Klokluider Jan Feenstra” vertelde nog enige anekdotes uit zijn jeugd, wanneer hij met zijn vader meemocht om de klok te luiden (toen nog met een touw) onder het motto: “mei de klok dy’t liedt is it hert yn de tjerke werom” (met de klok die luidt is het hart terug in de kerk).

2-juni was een dag waar we met trots en dankbaarheid op kunnen terugzien.

Het bestuur.

Pietersbierum 2-06-2018-P1010525Pietersbierum 2-06-2018-P1010518

 

Pietersbierum 2-06-2018-P1010552Pietersbierum 2-06-2018-P1010501

Pietersbierum 2-06-2018-P1010546Pietersbierum 2-06-2018-P1010505

 

Pietersbierum 2-06-2018-P1010540 Pietersbierum 2-06-2018-P1010527